วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,400. ข้อแนะนำในการให้สารอาหารทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไต พ.ศ. 2553

ข้อแนะนำในการให้สารอาหารทางการแพทย์
ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไต พ.ศ. 2553
สมาคมโรตไตแห่งประเทศไทย

ไตเป็นอวัยวะที่ความเกี่ยวพันโดยตรงกับกระบวนการเมแทบอลิซึม(Metabolism) ของร่างกาย โดยมีหน้าที่สำคัญ คือ การขจัดของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญสารอาหาร ขจัดน้ำ และเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโปรตีน และขจัดของส่วนเกินที่ร่างกายผลิตขึ้นเองหรือได้รับเข้ามา ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในเวลาหนึ่งๆ ร่างกายจะต้องคงความสมดุลของการได้ปริมาณสารอาหารต่างๆ ที่เข้ามาในร่างกายให้เหมาะสมกับกำลังความสามารถของไตที่จะขจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมออกจากร่างกาย ในทางคลินิกเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติ หรือเป็นโรคไตเรื้อรังที่จำเป็นต้องจำกัดการได้รับอาหารโปรตีน การควบคุมปริมาณอาหารโปรตีนที่บริโภคย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ ทางเลือกของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้คือผู้ป่วยต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดและ/หรือได้รับสารอาหารทางการแพทย์เสริม เพื่อให้ร่ากายสามารถฟื้นตัวได้หรือชะลอการเสื่อมของไตพร้อมไปกับเพื่อป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ

Link download http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/images_upload/news/256/files/forum_food_for_nephro2010.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น