วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,404. Pyrazinamide in treatment tuberculosis

บางครั้งเห็นผู้ให้การรักษาวัณโรคปอดไม่ได้ให้ยา Pyrazinamide แม้ว่ามีผลเสมหะเป็นบวก
 
 จึงได้สืบค้นดูพบว่า pyrazinamide ยังเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาวัณโรคอยู่ทั้งใน category 1, 2 และ 3 มีผลข้างเคียงหลักคือตับอักเสบ ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่าได้แก่ ปวดข้อ ผื่น ทำให้กรดยูริตในเลือดสูงขึ้น พบว่าเหตุผลที่จะไม่ใช้ยานี้ได้แก่การมีตับอักเสบหรือมีผลข้างเคียงอื่นๆ ที่รุนแรง การไม่ใช้ยาตั้งแต่แรกจึงน่าจะมีเหตุผลเช่น ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อตับอักเสบได้แก่ อายุมาก ภาวะทุพโภชนาการ ติดสุรา ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ไวรัสเอชไอวี และโรคตับจากเหตุอื่นๆหรือมีประวัติเหลืองหรือตับอักเสบเดิมมาก่อน รวมถึงอาจเกิดจากเหตุผลที่ว่าการใช้ยาที่มีผลข้างเคียงคือตับอักเสบอันได้แก่ยา isoniazid, rifampicin และ pyrazinamide ถ้าใช้ร่วมกันมีโอกาสเกิดตับอักเสบสูงการลดยาลงหนึ่งตัวโดยนำ pyrazinamide ออก เนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพรองจากสองตัวแรกก็จะลดผลข้างเคียงโดยประสิทธิภาพลดลงไม่มากนัก โดย pyrazinamide เป็น static drug ส่วน isoniazid และ rifampicin เป็น cidal drug ร่วมกับอาจจะเกิดจากประสบการณ์ในการใช้ยาของผู้ให้การรักษา หรือถ้าผู้อ่านท่านใดมีเหตุผลประกอบอื่นด้วยสามารถแจ้งเพิ่ม หรือเสริมข้อมูลได้ครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น