วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,392. หญิง 35 ปี ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด 4 วัน ตรวจพบมีอ่อนแรงมุมปากขวา

หญิง 35 ปี ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด 4 วัน ตรวจพบมีอ่อนแรงมุมปากขวา(ร่องระหว่างจมูกและปากข้างขวาตื้นกว่าข้างซ้าย) ตาสองข้างปิดได้สนิทแต่ข้างขวาเปิดได้ง่ายกว่าเล็กน้อย ยักคิ้วสองข้างได้ พูดไม่ชัด ไม่มี gag reflex ไม่มีแขนขาอ่อนแรงแต่เขียนตัวอักษรด้วยมือขวาซึ่งเป็นข้างที่ถนัดโย้ไปมาไม่เป็นระเบียบเหมือนก่อนหน้านี้ การเต้นของหัวใจปกติ
ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบดังนี้ จากผลตรวจที่เห็นอธิบายสิ่งที่เกิดกับผู้ป่วยได้หรือไม่ อย่างไร?


ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบมี hypodensity at left subcortical lesion of fronto-parietal area ซึ่งอาจจะเป็น infarction หรือ cerebritis ก็ยังไม่สามารถตัดออกได้ โดยตำแหน่ง cortical area เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตลอดจนควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าด้วย โดยจะควบคุมการทำงานของฝั่งตรงข้าม ดังนั้นรอยโรคที่เห็นจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองจึงน่าจะอธิบายอาการทางคลินิกของผู้ป่วยได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตคือผู้ป่วยมีอายุน้อยดังนั้นจึงต้องหาส่าเหตุโดยละเอียดของการเกิดภาวะดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น