วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,403. สูตรยาหรือส่วนประกอบของสูตรยาต้านไวรัสใดที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน

ในระหว่างการตรวจรักษาให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ให้การรักษาอาจจะสงสัยว่าสูตรยาหรือส่วนประกอบของสูตรยาต้านไวรัสใดที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน
ในแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553มีการสรุปไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้ครับ

• การรักษาด้วยยาต้านไวรัสชนิดเดียว หรือสูตรยาที่มี NRTIs เพียง 2 ชนิด เพราะจะลดปริมาณเชื้อเอชไอวีได้ไม่เต็มที่ประสิทธิผลน้อยกว่าการให้ยาแบบหลายชนิดร่วมกัน ทำให้เกิดการดื้อต่อยาได้อย่างรวดเร็ว
• d4T + AZT เพราะมี antagonism
• FTC + 3TC เพราะมี resistance profiles คล้ายกัน
• TDF + ddI เพราะมีปฏิกิริยาระหว่างยา
• d4T + ddI เพราะทำให้อุบัติการณ์ของ peripheral neuropathy, pancreatitis, hyperlactatemia และ lactic acidosis สูงขึ้น มีรายงานหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตจากการให้ยา 2 ชนิดนี้ร่วมกัน
• TDF + 3TC + ABC เพราะมีรายงานว่าโอกาสล้มเหลวสูง
• EFV ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก หรือหญิงที่อาจจะตั้งครรภ์
• 2NNRTIs combination เพราะเกิดผลข้างเคียงได้ง่าย
• unboosted SQV, DRV เพราะมีระดับยาในเลือดต่ำ
• ATV + IDV เพราะจะมีโอกาสเกิด hyperbilirubinemiaมากขึ้น

อ้างอิงจาก แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น