วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,388. Median nerve damage

ชาย 70 ปี มีความผิดปกติของมือขวาโดยเคลื่อนไหวและกำมือได้ดังภาพร่วมกับมีอาการชาและปวด (ผู้ป่วยสามารถกระดกข้อมือได้) ภายหลังป่วยหนักต้องทำ Venous cutdown ความผิดปกติของเส้นประสาทดังกล่าวคือ?
ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
เป็นลักษณะคาวมผิดปกติที่เกิดจากมีพยาธิสภาพของ Median nerve โดยผู้ป่วยสามารถจะมีอาการปวด ชา อ่อนแรงได้ตามบริเวณที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทดังกล่าวดังรูปด้านล่าง

1 ความคิดเห็น: