วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

266.Stage IV chronic kidney disease

Stage IV chronic kidney disease Clinical practice, NEJM, january 7, 2010
Chronic kidney disease มีลักษณะการลดลงอย่างต่อเนื่องของ GFR วินิจฉัยโดยตรวจพบมีการลดลงของ GFR เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนและมักจะร่วมกับการมี albuminuria Stage IV chronic kidney disease คือการลดลงGFR อย่างมากจนเหลือ 15 - 29 ml/minute/ 1.73 m2 การรักษาเพื่อชลอการดำเนินของโรค ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันและรักษาโรคหรือสภาวะร่วมอื่นๆด้วย รวมทั้งการเตรียมการล้างไดต่อไป ซึ่งรายละเอียดการดูแลปัจจัยเสี่ยงทางโรคของหลอดเลือดและหัวใจถือว่าสำคัญมาก ซึ่งสรุปได้เป็นดังนี้
เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วน ซึ่งจะมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าศึกษาอีกได้แก่
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
Evaluation
General Management
Interventions to Slow the Rate of Progression of Chronic Kidney Disease
-Treatment of Hypertension
-Reduction of Proteinuria
-Glycemic Control
Management of Associated Disorders
-Mineral and Bone Disorders
-Cardiovascular Disease
-Anemia
-Electrolyte and Acid–Base Disturbances

Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
 Ref: http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/1/56?query=BUL

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น