วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,376. Microcytic anemias/ approach in elderly

จะพบผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะซีดและมีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กได้บ่อยๆ จะมีแนวทางการตรวจวินิจฉัยโดย

Microcytic anemias มักมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก โดย ferritin เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการสะสมธาตุเหล็กในร่างกาย  ซึ่งถ้ามีค่าน้อยกว่า 35 ng/mL (78.64 pmol/L)  จะช่วยสนับสนุนเป็นอย่างมากว่าภาวะซีดนั้นมาจากการขาดธาตุเหล็ก  แต่อย่าลืมว่าระดับของ ferritin จะสูงขึ้นในผู้ที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันและมีภาวะการอักเสบในร่างกาย โดยในผู้ที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กร่วมกับมีภาวะการอักเสบเฉียบพลันจะมีระดับของ ferritin สูงขึ้นได้อย่างมาก
โดยใช้จุดแยกที่ 45 ng/mL (101.11 pmol/L) จะเป็นจุดที่มีความไวในการค้นหาในผู้สูงอายุ จะเห็นว่าการตรวจ iron profile โดยใช้ ferritin ดัวเดียวก็สามารถให้การวินิจฉัย Microcytic anemias ได้ ยกเว้นว่าค่า ferritin ที่อยู่ระหว่าง 46-100 ng.mL และการตรวจ BUN/Cr และ Hb electrophoresis ที่ทำต่อมาพบว่าปกติจึงจะต้องตรวจ transferrin receptor-ferritib index ซึ่งคำนวนโดยการหาร soluble transferrin receptor ด้วย log off ferritin receptor

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น