วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,394. Light 's criteria

Light 's criteria ใช้เพื่อแยกว่าน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด(pleural effusion) เป็น exudate หรือ transudate คือการมีอย่างน้อยหนึ่งข้อของ
1. สัดส่วนของโปรตีนในน้ำเยื่อหุ้มปอด/ในเลือด มากกว่า 0.5
2. สัดส่วนของ LDH ในน้ำเยื่อหุ้มปอด/ในเลือด มากกว่า 0.6
3. LDH ในน้ำเยื่อหุ้มปอดมากกว่า 2/3 ของค่าปกติสูงสุดในเลือด

โดยจะมีความไวเกือบ 100% ในการแยก exudate ออกจาก transudate แต่ 20% ของผู้ป่วยที่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวจะครบเกณฑ์การวินิจฉัย exudate (ปกติต้องเป็น transudate) ภายหลังที่ได้รับการรักษาด้วยการให้ยาขับปัสสาวะ ในสภาวะอย่างนี้ ถ้าความแตกต่างระหว่างระดับโปรตีนในเลือดกับในน้ำเยื่อหุ้มปอดมากกว่า 3.1 กรัม/เดซิลิตร ผู้ป่วยควรจะได้รับการแยกว่าเป็น transudate และผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับในน้ำเยื่อหุ้มปอดที่มากกว่า 1.2 กรัม/เดซิลิตร ก็น่าจะเป็น transudate
อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ความแตกต่างของโปรตีนหรืออัลบูมินเพียงอย่างเดียวเพื่อใช้ในการแยกเพราะอาจจะทำให้แยกผิดว่าเป็น exudate การที่มีความไวในการวินิจฉัยต่ำลงอาจเกิดจากความจริงที่ว่าเป็นการตรวจด้วยวิธีเดียวไม่ใช่เป็นการตรวจร่วมกันสามวิธีดังข้างต้น
นอกจากนั้นอาจใช้วิธีอื่นหรือการใช้ multilevel likelihood ratios มาใช้ร่วมด้วย(เรื่อง multilevel likelihood ratios สามารถอ่านเพิ่มตามลิ้งค์ครับ)


Ref: http://www.aafp.org/afp/2006/0401/p1211.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น