วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,393. การล้างแผลและการให้ยาปฏิชีวนะในผู้ที่ถูกสุนัขกัด

การล้างแผลและการให้ยาปฏิชีวนะในผู้ที่ถูกสุนัขกัด

การล้างแผล ล้างแผลด้วยน้ำ ฟอกด้วยสบู่หลายๆ ครั้งๆ ทันที ล้างทุกแผลและให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที อย่าให้แผลช้ำ เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น povidone iodine หรือ hibitane in water ถ้าไม่มีให้ใช้ 70% alcohol
การให้ยาปฏิชีวนะ แบ่งเป็น
1)ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้ในกรณีบาดแผลใหญ่ บาดแผลบริเวณนิ้วมือ ใบหน้า บาดแผลลึกถึงกระดูก ผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยไตวาย เบาหวานควบคุมไม่ดี ตับแข็ง ผู้ป่วยตัดม้ามแล้ว ให้ใช้ amoxicilin โดยการรับประทาน ถ้าแพ้ยา penicilin ให้ doxycycline หรือ tetracycline แทน(เด็กใช้ cephalosporin แทน)
2)ให้เพื่อรักษาการติดเชื้อ อาจทำการเพาะเชื้อหนอง ให้การรักษาด้วย amoxicillin หรือ amoxi/clav or ampi/sulbactam, 2nd และ 3rd cephalosporins  โดยการรับประทาน ไม่ควรใช้ cloxacillin, erythromycin, 1st cephalosporin และ clindamycin ในการรักษาบาดแผลติดเชื้อจากสุนัขและแมวกัด ถ้าการติดเชื้อรุนแรงควรรับไว้ในโรงพยาบาล


Ref: http://www.saovabha.com/download/vichargarn_guideline.pdf

1 ความคิดเห็น: