วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,407. Depression during pregnancy

Depression during pregnancy
Clinical Practice
N Engl J Med   October 27, 2011

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของภาวะซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์คือการเคยมีประวัติของภาวะซึมเศร้ามาก่อน ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงประวัติครอบครัวของภาวะซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว, การไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องในวัยเด็ก, มารดาที่มีบุตรคนเดียวหรือที่มีมากกว่าสามคน, สูบบุหรี่, รายได้ต่ำ, อายุน้อยกว่า 20 ปี, การสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคมที่ไม่เพียงพอและความรุนแรงในครอบครัว
ผลกระทบของภาวะซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์รวมถึงความยากลำบากในการปฏิบัติกิจกรรมตามปกติและความล้มเหลวในการที่จะไปรับการตรวจดูแลก่อนคลอด ทำให้ได้รับอาหารไม่เพียงพอ การใช้ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารอันตรายอื่น ๆ และความเสี่ยงของการทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย
อาการซึมเศร้าอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เช่นเดียวกับนิสัยและพฤติกรรมในภายหลังของทารก ในภาวะซึมเศร้าหลังคลอดพบมากในผู้หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดมากกว่าในผู้หญิงที่ไม่ได้มีภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดและอาจนำไปสู่​​ความยากลำบากกับการดูแลทารก, ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก, การดูแลเด็กคนอื่น ๆ
และความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นๆ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
Strategies and Evidence
  -Evaluation
  -Management
  -Risks Associated with Untreated Depression
  -Antidepressant-Drug Therapy
  -Psychotherapies
Treatment Recommendations
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information
Key Clinical Points

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1102730

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น