วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,366. End-Stage Renal Disease increases risk for gastrointestinal rebleeding

End-Stage Renal Disease increases risk for gastrointestinal rebleeding

การศึกษาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าการเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารลดลงโดยทั่วโลก แต่การมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (UGIB) ยังคงเป็นสาเหตุของการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต เหตุผลที่เป็นไปได้คืออาจเกิดจากผลกระทบระยะยาวของโรคที่เจ็บป่วยอยู่ซึ่งยังไม่ได้ทำการศึกษา
เพื่อประเมินผลกระทบในระยะยาวของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารที่มีเลือดออกซ้ำ
จากการศึกษาในไต้หวันในผู้ป่วย ESRD 6447 คน และผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็น ESRD จำนวน 25,788 ที่มีอายุและเพศที่ตรงกัน ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วย UGIB ในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยความหมายของการมีเลือดออกซ้ำคือเป็นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ำด้วย UGIB
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร, ประวัติการใช้ยาและอื่น ๆ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเป็นความเสี่ยงของ UGIB ได้รับการพิจารณาบันทึกไว้
พบว่าผู้ป่วยซึ่งเป็น ESRD มีแนวโน้มเลือดออกซ้ำมากกว่า (hazard ratio[HR], 1.38; P <0.0001)
ปัจจัยเสี่ยงอิสระ อื่น ๆ ได้แก่ ตับแข็ง (HR, 1.44), การติดเชื้อ Helicobacter pylori (HR, 1.19), และการใช้ยาที่เป็นสาเหตุของแผลในกระเพาะอาหาร (HR, 1.03 สำหรับการเพิ่มขึ้นทุกๆ 10% ของความถี่ในการใช้ยา) นอกจากนี้ในผู้ป่วย ESRD ที่มีข้อบ่งชี้สำหรับการรักษาด้วย gastroprotective มีความเสี่ยงที่สูงต่อการมีเลือดออกซ้ำ (HR, 1.44)
ผู้เขียนสรุปว่าผู้ป่วยที่มี ESRD มีความเสี่ยงในระยะยาวที่จะมีเลือดออกซ้ำจากแผลในกระเพาะอาหาร

Ref: http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2011/930/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น