วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,390. Prehypertension and the continuum of stroke risk

Prehypertension and the continuum of stroke risk

เพื่อประเมินว่าภาวะที่เรียกว่า prehypertension มีความเกี่ยวข้องกับอุบัติการของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล meta-analysis แบบไปข้างหน้า ในการวิเคราะห์ประชากรรวม 518,520 คน จาก 12 การศึกษาที่ทำในสหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่นและอินเดีย
Prehypertension มีนิยามคือเป็นความดันโลหิตตัวบนในช่วง 120-139 มิลลิเมตรปรอทหรือความดันโลหิตตัวล่างในช่วง 80-89 มม. ปรอท ในเจ็ดการศึกษา, prehypertension ถูกแบ่งเป็นช่วงที่ต่ำคือความดันโลหิตตัวบน 120-129 มม. ปรอทหรือความดันโลหิตตัวล่าง80-84 มม. ปรอท และช่วงที่สูงคือความดันโลหิตตัวบน 130-139 มม. ความดันโลหิตตัวล่าง 85-89 มม. ปรอท
โดยรวมแล้วพบว่า prehypertension มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (relative risk, 1.55) โดยเฉพาะ prehypertension ช่วงที่สูง (RR, 1.79)  ส่วนprehypertension ช่วงต่ำพบว่าไม่มีนัยสำคัญต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมอง
ในการวิเคราะห์กลุ่มย่อยโดยลักษณะพื้นฐานซึ่งพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับเชื้อเชื้อชาติ/ศาสนา endpoint ของโรคหลอดเลือดสมองคือ (การตายเทียบกับโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด), การแบ่งชนิดย่อย (ภาวะการขาดเลือดเทียบกับการมีเลือดออก) หรือระยะเวลาในการติดตาม(น้อยกว่า10 เทียบกับเท่ากับหรือมากกว่า 10 ปี) และยังคงไม่มีนัยสำคัญในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
ผู้เขียนสรุปว่า prehypertension โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สูงมีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมอง

http://neurology.jwatch.org/cgi/content/full/2011/1018/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น