วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,411. Mnemonic determine a secondary cause of hypertension

เราอาจจะจำสาเหตุของ secondary hypertension ไม่ได้ครบว่ามีอะไรบ้าง จะตรวจหาครบหรือไม่ ลองมาดูอันนี้ครับ มีอักษรย่อช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น

ตัวย่อคือ ABCDE
A: Accuracy of diagnosis, obstructive sleep Apnea, Aldosteronism
B: presence of renal artery Bruits (suggesting renal artery stenosis), renal parenchymal disease (Bad kidneys)
C: excess Catecholamines, Coarctation of the aorta, Cushing's syndrome
D: Drugs, Diet
E: excess Erythropoietin, and Endocrine disorders

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.aafp.org/afp/2003/0101/p67.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น