วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,405. ข้อคิดในการติดตามการรักษาไทรอยด์เป็นพิษ

จะพบว่าระดับ TSH อาจยังคงตรวจไม่พบหรืออยู่ในระดับต่ำได้เป็นระยะเวลาเป็นเดือนหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากไทรอยด์เป็นพิษแล้ว (euthyroid) และไม่ควรใช้เพื่อติดตามผลการรักษา โดยที่หนึ่งปีถ้าผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกและทางชีวเคมีเป็น euthyroid แล้ว และระดับ thyroid-stimulating antibody ตรวจไม่พบแล้ว สามารถหยุดการการรักษาได้ แต่ถ้า thyroid-stimulating antibody ยังสูง ควรให้การรักษาอีกหนึ่งปี และเมื่อหยุดยาแล้วผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจเลือดเพื่อการติดตามทุกสามเดือนในปีแรกเนื่องจากการกำเริบของโรคมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และจากนั้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากการกำเริบของโรคสามารถเกิดขึ้นได้ปีต่อมา หากการกำเริบของโรคเกิดขึ้น
ไอโอดีนกัมมันตรังสีหรือการผ่าตัดถือเป็นการรักษาที่แนะนำถึงแม้ว่าการรักษาด้วยยาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ก็ตาม
 (ระดับ Thyroid-stimulating antibody จะใช้ในการติดตามการรักษาในผู้ป่วย Graves’ disease  เนื่องจากจระดับสูงขึ้นใน Graves’ disease และ lymphocytic thyroiditis )

เพิ่มเติม
การรักษาโดยไม่ได้ตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการ ระวังอาจเกิดภาวะ drug induced hypothyroid ได้ครับ

Ref: http://www.aafp.org/afp/2005/0815/p623.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น