วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,379. Malignant otitis externa

อาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่อาจพบผู้ป่วยไม่ค่อยบ่อย จึงมาทบทวนดูครับ...

Malignant otitis externa หรือ necrotizing otitis externa เป็นการอักเสบติดเชื้อของกระดูกที่บริเวณรูหู มักจะเกิดกับบริเวณข้างเคียงได้แก่ กระดูก mastoid โดยควรจะสงสัยโรคนี้ถ้าพบว่ามีเนื้อตายของผิวหนังรูหู หรือพบมีเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นมาใหม่ (granulation) ที่บริเวณรอยต่อระหว่างกระดูกและกระดูกอ่อน โดยความปวดจะไม่สัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วยคือจะปวดมากกว่าลักษณะทางคลินิก มักมีไข้เกิน 39 องศาเซียลเซียส หรือมีการเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า เวียนศรีษะบ้านหมุนหรือมีอาการและอาการแสดงที่เกิดจากการระคายเคืองเยื่อหุ้มสมอง(meningeal signs) สามารถเกิดมีฝีหนองในรูหูซึ่งอาจจะขึ้นเองหรือเป็นจากผลของการมีภาวะการอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เชื้อที่เป็นสาเหตุบ่อยที่สุดคือ Pseudomanas aeruginosa มักเกิดในผู้สูงอายุ เป็นโรดเบาหวาน ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันด้วยสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี โรคนี้รักษาได้ยาก อัตราการเสียชีวิตถึง 53% การรักษาทำได้โดยการส่งเพาะเชื้อขณะที่ทำการผ่าระบายฝี การตัดแต่งเอาเนื้อเยื่อ granulation หรือกระดูกที่มีการอักเสบ(osteitic bone) ออกร่วมกับการใช้ยาหยอดหูและการรับประทานยาปฏิชีวนะที่สามารถควบคุมเชื้อ pseudomonas ซึ่งได้แก่ fluoroquinolones การใช้ beta-lactam antibiotic ร่วมกับ aminoglycoside ก็สามารถใช้ได้ผล ถ้าเป็นมากและเป็นนานควรใช้ยาปฏิชีวนะที่ให้ทางหลอดเลือดดำ

จากภาพพบมีหนองใหลออกมาจากเนื้อเยื่อของรูหูที่มีการเน่าตายโดยผู้ป่วยมีโรคเดิมคือการติดเชื้อที่กระดูก และพบว่ามีการบวมของใบหูและสูญเสียลักษณะที่เคยเป็นกระดูกอ่อนตามปกติ(มีการอักเสบของกระดูกอ่อน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น