วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

481. Slow achilles reflex in hypothyroidism

หญิง 50 ปี อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผิวแห้ง พูดช้า ตรวจพบดังนี้ คิดถึงอะไร อธิบายสิ่งที่ตรวจพบได้อย่างไร


เป็น slow Achilles reflex (the muscle takes longer to relax after the tendon is struck)
Physical sign or other lab data suggesting presence of hypothyroid
-FatigueMuscle
-Weakness
-Cold Intolerance
-Constipation
-Weight Gain
-Dry Skin
-Decreased Hearing
-Decreased Sweat
-Paresthesias
-Arthralgias
-Impaired
-Cognitive
-FunctionDisorientation/Delirium
-Coarse Skin & HairCold Skin
-Slowed Neuromuscular
-FunctionPeriorbital
-Puffiness
-Slow Reflex Relax
-Bradycardia
-Thyromegaly
-Hyperlipidemia
-Hypercholesterolemia
-Elevated Muscle Enzymes

2 ความคิดเห็น:

  1. medicine.chumvej17/4/53 22:58

    hypothyroid มี sign slow deep tendon reflex

    ตอบลบ
  2. สวยงามมากครับ ไม่เคยเห็นมาก่อน

    ตอบลบ