วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,369. Oral loading dose of phenytoin

Oral loading dose of phenytoin

การให้ยา Phenytoin โดยการรับประทานแบบ loading dose ไม่ควรให้ครั้งเดียวเลยแต่ควรจะแบ่งเป็น 3-4 ช่วง ทุกๆ 2 ชม. (การแบ่งให้จะทำให้การดูดซึมยาเพิ่มขึ้นและลดผลข้างเคียงของระบบทางเดินอาหารเช่น คลื่นใส้ อาเจียน) ปริมาณยาสูงสุดโดยการรับประทานแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 400 มิลลิกรัม(มก.)
เช่นถ้าให้ loading dose 1,000 มก. สามารถแบ่งให้ได้โดย 400 มก., 300 มก., 300 มก.
หรือถ้าให้ 800 มก. สามารถแบ่งให้ได้โดย 400 มก.,200 มก., 200 มก และการให้ maintenance dose จะเริ่มที่ 24 ชม.ต่อมา (บางอ้างอิงจะเริ่มที่ 12 ชม.ต่อมา)


Ref:
http://www.globalrph.com/pheninfo.htm
http://professionals.epilepsy.com/medications/p_dilantin_dosage.html
http://www.pharmacafe.com/board/viewtopic.php?f=18&t=18959&p=75119
http://rxbma.blogspot.com/2010/04/dilantin_10.html
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=705&gid=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น