วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,406. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)โรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) โรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ

ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่อันตรายและพบเพิ่มได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผมได้พยายามหาแนวทางการวินิจฉัยที่เขียนเป็นภาษาไทยแต่ไม่พบ จึงได้แปลให้อ่านง่ายและสะดวกมากขึ้นครับ โดยเกณฑ์การวินิจฉัยนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกครับ และเพิ่มเรื่องการประเมิณความรุนแรงให้ด้วยครับ
เกณฑ์การวินิจฉัย โดย International Classification of Sleep Disorders (ICDS)
ได้แก่ข้อ A, B +D หรือ C + D
A. มีอย่างน้อยหนึ่งข้อได้แก่
1. งีบหรือเผลอหลับ ง่วงนอนมาก อ่อนเพลียหรือนอนไม่หลับ
2. ตื่นขึ้นขณะรู้สึกว่าขาดอากาศหายใจหรือสำลัก
3. นอนกรน มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์
B. การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) พบดังนี้
1. หยุดหายใจ การหายใจลดลง หรือ respiratory effort-related arousal (RERAs) ที่ เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ≥ 5 ครั้งต่อชั่วโมง
2. ตรวจพบมีความพยายามในการหายใจบางช่วงหรือโดยตลอดในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
C. การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) พบดังนี้
1.หยุดหายใจ หายใจลดลง หรือRERAs ที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ ≥ 15 ครั้งต่อชั่วโมง
2. ตรวจพบมีความพยายามในการหายใจบางช่วงหรือโดยตลอดในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
D. ความผิดปกติดังกล่าวไม่สามารถอธิบายได้โดยสาเหตุอื่น หรือไม่ได้เกิดจากการใช้ยาหรือสารต่างๆ

ระดับความรุนแรงของโรค แบ่งได้โดยใช้ Apnea - Hypopnea Index (AHI) หรือ Respiratory Disturbance Index (RDI)
1. ระดับเล็กน้อย (mild) ในผู้ป่วยที่มี AHI หรือ RDI ระหว่าง 5.0 - 15 ครั้งต่อชั่วโมง
2. ระดับปานกลาง (moderate) ในผู้ป่วยที่มี AHI หรือ RDI ระหว่าง 15.0 - 30 ครั้งต่อชั่วโมง
3. ระดับรุนแรง (severe) ตั้งแต่ 30.0 ครั้งต่อชั่วโมง ขึ้นไป

Ref:http://www.medicalcriteria.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=277%3Apulosa&catid=77%3Apulmonary&Itemid

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น