วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,413. แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน : กรณีภัยพิบัติ จากธรรมชาติ สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)

แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน : กรณีภัยพิบัติ จากธรรมชาติ สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง)


ลิ้งค์เพื่อจะ download ต่อ http://www.dmh.go.th/flood54.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น