วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,368. Hypokalemia and renal potassium loss

บางครั้งพบผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ และต้องการทราบว่ามีการสูญเสียโพแทสเซียมในปัสสาวะหรือไม่ ซึ่งเรามักจะลืมค่าที่ใช้ในการตัดสินลองมาทบทวนอีกครั้งนะครับ...

ค่าที่บ่งบอกถึงมีการสูญเสียโพแทสเซียมในปัสสาวะในขณะที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดตํ่า ได้แก่
1. Urine potassium > 20 mEq/L หรือ 20 mEq/day (บางตำราใช้เกณฑ์ > 15 mEq/L หรือ 20 mEq/day) หรือ
2. ค่า Transtubular Potassium Gradient (TTKG) > 2 (ส่วนในหนังสือ Harrison เอาที่ 3-4)
หลังจากทราบว่าเป็น renal potassium loss ก็ไปหาต่อโดยแยกว่าอยู่ในกลุ่ม Normal acid base status หรืออยู่ในกลุ่ม metabolic acidosis หรือกลุ่ม metabolic alkalosis (ดูต่อในลิ้งค์ 1)

TTKG เป็นดัชีที่บ่งบอกการเก็บสงวนรักษาโปแตสเซียมใน cortical collecting ducts ในไต
[สูตรของ TTKG = (Urine K/Plasma K) /urine osmole/plasma osmole)]

ค่า TTKG ในคนปกติที่รับประทานอาหารตามปกติจะมีค่าอยู่ที่ 8-9
ค่าจะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเมื่อ  Uosm >300 และ UNa >25


Ref: http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.2/files2/08-Electrolyte.pdf
http://medcalc3000.com/TranstubularKGrad.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-tubular_potassium_gradient
Harrison 's principles of internal medicine, 18e

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น