วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,414. A blood test for subclinical hepatic encephalopathy?

ภาวะที่มีอาการทางสมองเล็กน้อยจากโรคตับ (Minimal hepatic encephalopathy, MHE) พบได้มากถึง 50% ในผู้ป่วยตับแข็งซึ่งยังไม่มีอาการทางสมองมากถึงกับเป็น hepatic encephalopathy เต็มขั้น ซึ่งภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตและลดการความสามารถในการปฏิบัติงานประจำวัน
ซึ่งขณะนี้การวินิจฉัยจะประเมินจาก psychometric hepatic encephalopathy score (PHES) ซึ่งเป็นการตรวจที่ซับซ้อน
ปัจจุบันศึกษาวิจัยในประเทศสเปนซึ่งเป็นการศึกษานำร่อง เพื่อแยกหาสารบ่งชี้ทางชีวภาคในเลือดเพื่อดูภาวะ MHE
โดยความรู้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองที่มีการเกิดอาการทางสมองจากโรคตับพบมี ammonemia มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงในเมตาโบลิซึมของ nitric oxide และcyclic guanosine monophosphate (cGMP) และการอักเสบของเซลสมองจึงนำมาสู่การสูญเสียการรับรู้เล็กน้อย
ผู้ค้นคว้าวิจัยได้ใช้ทำการตรวจวิเคราะสาม cGMP, nitrites + nitrates, 3-nitro-tyrosine
และผลการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ 3-nitro-tyrosine มี sensitivity และ specificity ที่ดีในการตรวจหาภาวะ MHE และที่สำคัญคือมี negative predictive value สูง จึงหวังว่าการทดสอบนี้จะนำมาใช้ในทางปฏิบัยเพื่อการตรวจวินิจฉัยภาวะ MHE

Ref: http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2011/1028/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น