วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,378. Anxiety disorder and depression

มักจะสังเกตว่าผู้ป่วยโรควิตกกังวล(anxiety disorder) มักจะได้ยารักษาโรคซึมเศร้า(depression) ร่วมด้วย จึงได้ค้นหาข้อมูลพบดังนี้ครับ...

Major depression เป็นโรคร่วมทางด้านจิตใจที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วย generalized anxiety disorderโดยเกิดได้เกือบ 2 ใน 3, ส่วน panic disorder เกิดได้ 1 ใน 4 พบว่ามีการดื่มสุราร่วมด้วยมากกว่า 3 ใน 4
การศึกษาในฝาแฝดสนับสนุนว่ามีแนวโน้มของการมียีนร่วมกันของคู่แฝดไม่ว่าจะเป็น generalized anxiety disorder และ major depression และมีการรายงานข้อมูลเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของ serotonin-transporter gene ซึ่งจะทำให้เกิดความโน้มเอียงไปสู่ภาวะทั้งสอง
การศึกษาไปข้างหน้าพบว่า โรคกังวลเกือบทั้งหมดจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนและเพิ่มความเสี่ยงของเกิดภาวะซึมเศร้าตามมา

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงคิดว่าการให้ยาทั้งสองอย่างถ้าได้รับการให้โดยพิจารณาว่ามีภาวะทั้งสองอย่างร่วมกันจากผู้ให้การรักษาแล้วก็มีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น