วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

1,380. แนวทางปฏิบัติโรคที่มากับน้ำท่วม การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการดูแลปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

ช่วงนี้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง และพบแนวทางปฏิบัติเล่มนี้จึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลากรณ์ทางสาธารณสุข


Link and download:

และอีกหนึ่งเล่มที่แนะนำคือ "คู่มือ คำแนะนำการป้องกันโรคที่มากับภัยน้ำท่วม" เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการให้คำแนะนำการปฎิบัติกับผู้ป่วย-ประชาชน ซึ่งเล่มนี้เคยแนะนำไว้แล้วในหัวข้อที่ 1319 ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ2 ความคิดเห็น: