วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

756. Rash on palms and soles

หญิง 89 ปี ผื่น คัน เจ็บ ที่มือและเท้า 3 วัน ไม่มีไข้  ตรวจร่างกายอื่นๆ ไม่พบความผิดปกติ คิดถึงอะไรดีครับ

พบมีลักษณะของผื่นนูนแดง โดยเป็นมากที่ฝ่ามือข้างซ้ายมากกว่าข้างขวา และพบเล็กน้อยที่ด้านข้างของผ่าเท้าด้านในทั้งสองข้าง ซึ่งจากข้อมูลเท่าที่มีคงไม่สามารถให้การวินิฉัยหรือบอกสาเหตุได้ชัดเจน จึงหาการวินิจฉัยแยกโรคของผื่นที่ฝ่ามือ-ฝ่าเท้ามาให้ดูนะครับ

-Infectious Disorders (Specific Agent)
-Neoplastic DiAllergic, Collagen, Auto-Immune Disorders sorders
-Vegetative, Autonomic, Endocrine Disorders
-Poisoning (Specific Agent): Soap/detergent dermatitis

โดยแต่ละหัวข้อยังมีรายละเอียดอีกมาก อ่านตาม Link นะครับ...

2 ความคิดเห็น:

  1. pt น่าจะเป็น vasculitis

    ตอบลบ
  2. skin contact with irritant
    เพราะ acute onset น่าจะ จาก external caused
    ยกเว้นว่าเคยเป็นมาก่อน อาจเป็นกลุ่ม allergy

    ตอบลบ