วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

758. Pulmonary tuberculosis management

ชาย 62 ปี Pulmonary TB, smear positive ได้รับการรักษาด้วยยาสูตร CAT 1 ตอนนี้รักษามาได้ 11 สัปดาห์ ตรวจเสมหะยังพบเชื้อ AFB positive 2+ จะให้การรักษาอย่างไร (ส่งเสมหะ TB culture ไว้ตั้งแต่แรกแล้ว)

ขอขอบคุณสำหรับความเห็น ขอเสริมนะครับ

- ถ้าผลการตรวจเสมหะในเดือนที่ยัง 5 พบเชื้อ ( AFB + ) ถือว่าการรักษาล้มเหลว( Failure )
ซึ่งในกรณีผู้ป่วยนี้ยังไม่ถีอว่าการรักษาล้มเหลว
- กรณีที่เมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2 ก่อนการรับยาเดือนที่ 3 ตรวจพบเชื้อ ( AFB + ) จะต้องขยายระยะเวลารับประทานยาในระยะเข้มข้น ( HRZE ) เพิ่มอีก 1 เดือน ( 30 วัน) รวมรับประทานยาระยะเข้มข้น 90 วัน
- แต่ถ้าเป็น failure แล้ว อาจพิจารณาให้ ยาแนวทางที่ 2 หรือ empiric CAT 4 ถ้าเห็นว่ามีโอกาสจะดื้อยาสูง หรืออาจให้ CAT 1 ต่อ เพื่อรอผล drug susceptibility test (DST)เพราะอาจเป็น nontuberculosis mycobacteria (NTM)

Ref: http://images.sasukphato.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SRpQ3woKCnYAAGmC27o1/TB%20PHATO.doc?nmid=133460320
http://uto.moph.go.th/comdisease/data/tb/02/mdr-tb.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. ยังไม่เข้าข่าย Treatment Failure ของ CAT 1
  1.ให้ประเมินอาการทาง clinic ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตอบสนองต่อยา
  2.ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเสมหะ ว่า + มากขึ้นหรือไม่
  3.ที่ผ่านมา 11 สัปดาห์ เชื่อได้ว่ามีการกินยาสม่ำเสมอหรือไม่
  4.อาจ CXr ซ้ำตอนนี้เพื่อดูว่าโรคลุกลาม จน คนไข้แย่ลงหรือไม่
  ถ้าผลที่ออกมาแย่ทั้ง 4 ข้อ อาจพิจารณาเริ่มการรักษาด้วย EMPIRIC CAT 4 ไปเลย
  ถ้าพอรับได้ให้ ให้ CAT 1 ต่อไปก่อนแล้วรอ DST ซึ่งผลน่าจะออกแล้วเพราะส่งแต่แรก แล้วจึงให้ยาตามผล DST

  ดังนั้นช่วงนี้ก็มาตรวจสอบการกินยาของผู้ป่วยให้เคร่งครัด และซักประวัติดูว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงใด ๆ บ้างที่จะเป็น MTD TB เช่น.....

  ตอบลบ
 2. กินยาหรือร่วมมือกินยาดีหรือไม่
  ยาเก็บดีหรือไม่

  ตอบลบ