วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

759. Pancreatic malignancy

ชาย 81 ปี จุกแน่นท้อง 2 เดือน ตรวจพบก้อนแข็งดังรูป, Ultrasound: เข้าได้กับ pancreatic mass, CA19-9 = 122 unit/ml จากข้อมูลเท่าที่มี ถ้าจะวินิจฉัยว่าเป็น pancreatic malignancy จะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด (ALP 541, TB 0.52, DB 0.22)

American Academy of Family Physicians กล่าวว่า: ประวัติ การตรวจร่างกาย, ระดับ bilirubin และ alkaline phosphatase ช่วยให้คิดถึงมะเร็งของตับอ่อน (pancreatic malignancy) แต่จะยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ ส่วน cancer antigen (CA) 19–9 จะช่วยในการวินิจฉัย โดยมีความไว (sentivity) 50 -75%, ความจำเพาะ (specificity) 83% ดังน้นจึงไม่เพียงพอที่จะใช้ค้นหา (screening) ในคนทั่วไปที่ไม่มีอาการ ส่วนการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์และการตรวจอื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยมีข้อมูลดังตารางข้างล่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น