วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

770. MDR Tuberculosis — Critical steps for prevention and control

MDR Tuberculosis — Critical steps for prevention and control
Review Article    Current Concepts
N Engl J Med     September 9, 2010

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือ Multidrug-resistant (MDR) tuberculosis หมายถึงการที่เชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis ดื้อต่อยาอย่างน้อยสองตัวซึ่งได้แก่ isoniazid และ rifampicin ส่วน extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis หมายถึงการทีเชื้อนอกจากจะดื้อต่อยาสองตัวข้างต้นแล้วยังดื้อต่อยาในกลุ่ม fluoroquinolone และยาฉีดที่เป็นยาในแนวทางที่สอง (second-line anti-tuberculosis drugs) ซึ่งได้แก่ amikacin, capreomycin และ kanamycin ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการในควบคุมวัณโรคในระดับโลกในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา
WHO แนะนำกลยุทธเพื่อที่จะหยุดยั้งโดยเสนอกรอบแนวทางในการรักษาและควบคุมโรคทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่ไวต่อยาและดื้อยา การใช้ DOTS และการให้การสนับสนุนเพิ่มความแข็งแกร่งในการที่จะยับยั้งวัณโรคถือเป็นนโยบายระดับชาติ ซึ่งจะใช้วิธีการอันได้แก่การให้การวินิจฉัยที่รวดเร็ว นำการตรวจทางแบคทีเรียวิทยามาใช้ ตลอดจนการรักษาที่ได้มาตรฐานร่วมกับการให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่ผู้ป่วย การบริหารยา การติดตามและประเมินประสิทธิภาพการรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น