วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

808. N-terminal proBNP in heart failure

N-terminal proBNP มีประโยชน์ในทางคลินิกอย่างไร


proBNP เป็นฮอร์โมนที่เป็นสารต้นกำเนิดของการสร้าง BNP (brain natriuretic peptide)
ในคนปกติระดับ BNP และ NT-proBNP ในเลือด จะมีค่าใกล้เคียงกันคือประมาณ 10 pmol/L แต่ในรายที่มี LV dysfunction ระดับNT-proBNP จะสูงกว่าระดับBNPประมาณ4 เท่า ดังนั้นการวัดระดับ NT-proBNP ในเลือด จึงมีความแม่นยำสูงในรายผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ BNPและ NT-proBNP
1.Genetic factors
2.วิธีที่ใช้ตรวจ, อายุ, เพศ, body mass index มีผลต่อระดับ BNP & Nt-proBNP ในเลือดโดย
-อายุมากขึ้น จะทำให้ค่าสูงขึ้น
-ผู้หญิง จะมีค่า BNP สูงกว่าผู้ชาย
3.คนอ้วน จะมีค่า BNP และNT-proBNP ลดลง
4.renal failure จะทำให้ค่า BNP และ NT-proBNP สูงขึ้น แม้ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ค่า BNP และ NT-proBNP ในการหาภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีไตวายร่วมด้วย
อายุ < 50 ปี ใช้ค่า cut-off NT-proBNP 450pg/ml
อายุ 50-75 ปี ใช้ค่า cut-off NT-proBNP 900pg/ml
อายุ >75 ปี ใช้ค่า cut-off NT-proBNP 1,800pg/ml

-พบมีsensitivity 90% ในการวินิจฉัย และ specificity 84% ในการวินิจฉัย heart failure
-และใช้ค่า NT-proBNP<300pg/ml เพื่อ exclude heart failure จะได้ค่า negative predictive value สูงถึง 98%
-นอกจากนี้ เรายังพบว่า ค่า NT-proBNP สามารถช่วยในการวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว ทั้งsystolic และ diastolic heart failure

http://www.thaiheartclinic.com/PDF/NTproBNP.pdf

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7/11/53 12:26

  อยากทราบว่าในปัจจุบันมีวิธีการตรวจค่า NT-proBNP โดยการใช้วิธี fluorescence immunoassay มีหลักทำงานกันอย่างไร

  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7/11/53 22:45

  ผมเองก็ไม่ค่อยทราบเรื่องรายละเอียดวิธีการตรวจเท่าไร ได้ลองสืบค้นให้ แต่ก็ไม่พบที่เขียนรายละเอียดเรื่องหลักการของ fluorescence immunoassay และ NT-proBNP โดยตรง
  จึงหาได้เป็น 2 link ที่กล่าวเกี่ยวกับ fluorescence immunoassay และ NT-proBNP ในการวินิจฉัย heart failure แต่ไม่ได้บอกวิธีหรือหลักการ และ link หลักการตรวจ fluorescence immunoassay นะครับ

  http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S075333220400188X
  http://202.28.95.5/11Department/micro/public_html/TeachingAid/Suwin/Ag-AbRx.ppt

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24/1/54 11:43

  ถ้าผลของ PROBNT สูง ผู้ป่วยที่เป็น CRF จะแปลผลอย่างไรครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ25/1/54 00:13

  Renal failure จะทำให้ค่า BNP และ NT-proBNP สูงขึ้นแม้จะไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ค่า BNP และ NT-proBNP ในการหาภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีไตวายร่วมด้วย

  Ref: http://www.thaiheartclinic.com/PDF/NTproBNP.pdf

  ตอบลบ