วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

783. Atrial septal defect with Eisenmenger syndrome

หญิง 54 ปี เหนื่อยหอบเรื้อรัง ขาบวมสองข้าง murmur ฟังได้ไม่ชัด ใครจะช่วยอ่านผลการตรวจที่ข้างล่างบ้างครับ

CXR พบมีหัวใจโตมาก มี main pulmonary artery (MPA) และ right pulmonary artery (RPA) โตมาก Right atrial (RA)โตเนื่องจากพบมีการเคลื่อน ขอบเขตของหัวใจไปทางด้านขวาของกระดูกสันหลัง อัลตร้าซาวด์ที่ตับพบเห็น IVC และเห็นมี hepatic vein ที่ขยายตัวมากขึ้น(hepatic congestion) คิดถึงการมี right side herat failure ส่วน Echo พบมีขนาดหัวใจทางด้านขวาใหญ่กว่าทางด้านซ้าย พบมี MR jet และมี ASD ร่วมกับมีการใหลของเลือดที่เป็นสีฟ้าน้ำเงินจาก RAไปLA (flow สีน้ำเงิน = พุ่งออกจาก probe) ช่วยบ่งบอกว่ามีความดันใน RA สูงมากกว่า LA จึงน่าจะมีภาวะ Eisenmenger syndrome แล้ว วัด O2 sat room air ของผู้ป่วยได้ 77% (ดังรูปด้านล่าง)

 


2 ความคิดเห็น:

 1. อ่าน Echo ไม่เป็นแต่ขอเดาจากภาพนะครับ ว่าเป็น Mitral valve Dz possible Mitral valve stenosis with secondary pulmonay hypertension

  Ddx ASD งง ? // Pericardial effusion ??

  ตอบลบ
 2. Drkyoshiro16/9/53 16:52

  CXR-cardiomegaly
  U/S= Liver congestion
  Echo: ASD with TR น่าจะจาก มี pulmonary hypertension

  ตอบลบ