วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

769. Antiretroviral therapy in human immunodeficiency virus (HIV) with tuberculosis co-infection

ตามแนวทางใหม่ปี 2553 การให้ Antiretroviral therapy ใน human immunodeficiency virus (HIV) ที่เป็นวัณโรคปอดร่วมด้วยจะเริ่มเมื่อไร

การเริ่มยาพิจารณาตามตารางนี้ครับ

1 ความคิดเห็น: