วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

802. Congestive heart failure criteria

จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัย ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น