วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

803. Combination anticoagulant with antiplatelet

มีข้อบ่งชี้ใดบ้างที่ต้องให้ยา anticoagulant ร่วมกับการให้ antiplatelet

จากการสืบค้นพบว่าบทความนี้ให้คำตอบที่ค่องข้างตรงกับคำถาม
การให้ anticoagulant และ antiplatelet ร่วมกันจะพบว่า
1.จะได้ผลดีกว่าการให้ antiplatelet เพียงอย่างเดียวในการรักษาภาวะเฉียบพลันและในระยะยาวของ Acute coronary syndrome (ACS)
2.ได้ผลมากกว่าการให้ anticoagulant อย่างเดียวในผู้ป่วยที่มี mechanical heart valves
แต่จะพบภาวะเลือดออกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาเพียงชนิดเดียว
ยังไม่มีหลักฐานบ่งบอกชัดเจนว่าการให้ยาสองชนิดร่วมกันจะดีกว่าให้ยาอย่างเดียวในกรณีอื่นๆ
ส่วนในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ต้องใช้ยาทั้งสองพร้อมกัน เช่นกรณี ต้องให้ anticoagulant  ใน AF และให้ antiplatelet  ใน cerebrovascular หรือ  peripheral arterial disease ในผู้ป่วยคนเดียวกัน ซึ่งเป็นการให้ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการให้ยาจะได้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงจากการที่อาจจะมีเลือดออก แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ช่วยยืนยันแน่นอน
การตัดสินใจให้ยาในกรณีอื่นๆ จะพิจารณาเป็นรายๆ และต้องเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะมีเลือดออก

ในบทความยังมีรายละเอียดของการใช้ยาทั้งสองร่วมกันในแง่มุนอื่น ๆ อีก น่าสนใจมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น