วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

779. Rhabdomyolysis

ชาย 51 ปี Alcohol dependence มาด้วย alcoholic withdrawal และมีอาการเกร็ง, ปัสสาวะสีน้ำตาล ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ เป็นดังนี้ SGOT 7,244 U/L, SGPT 3,776 U/L , TB 1.64 mg/dl, DB 1.11 mg/dl, CPK 32,275 U/L, Cr 4.46 mg/dl, Na 119mEq/L , K 3.58mEq/L , Cl 81.3mEq/L , CO2 17 mEq/L จากข้อมูลคิดถึงอะไรครับ

ขอขอบคุณสำหรับความเห็น ขอเสริมนะครับ

ถ้ามีการทำลายกล้ามเนื้อลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้มีการรั่วของโปรตีน (myoglobin) เข้าไปในปัสสาวะ ในปัสสาวะอาจจะพบเป็นสีแดงหรือสีน้ำปลาได้ การวินิจฉัยประวัติการตรวจร่างที่เข้าได้และใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูว่ามีเอนไซม์จากกล้ามเนื้อที่สูงขึ้นได้แก่ creatine phosphokinase (CPK), SGOT, SGPT และ LDH ต้องระวังภาวะแทรกซ้อนของไตโดยเฉพาะการเกิดไตวายเฉียบพลันได้เนื่องมาจาการที่โปรตีนจากกล้ามเนื้อไปอุดตันในหน่วยกรองของไต นอกจากนั้นที่ต้องระวังได้แก่การมีภาวะ compartment syndrome ของบริเวณกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ การรักษาคือหยุดสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบต่อกล้ามเนื้อ การให้สารน้ำ (rehydration), แก้ไขสมดุลเกลือแร่ที่อาจผิดปกติโดยเฉพาะ Hyperkalemia, Hyperphosphatemia

 ซึ่งคิดว่าสาเหต Rhabdomyolysis ในผู้ป่วยน่าจะมาจาก Severe muscle contractions จากการเกร็ง ร่วมกับการมี alcohol intoxication รวมทั้งในภาวะขาดสุราจะมีไข้ได้ ซึ่งจากการตรวจพบว่าผู้ป่วยมีไข้สูง
สาเหตุของ Rhabdomyolysis
-Muscle trauma or crush injury
-Severe burns
-Physical torture or child abuse
-Prolonged lying down on the ground (people who fall or are unconscious and are unable to get up for several hours)
-Prolonged coma
-Severe muscle contractions from prolonged seizures
-Cocaine use with related hyperthermia (increased body temperature)
-Extreme physical activity (running a marathon)
-Drug and alcohol intoxication

  Schematic diagram of the human muscle protein myoglobin, which contains 153 amino acids. The coils represent hydrogen-bonded α-helical segments of the amino acid chain.

เพิ่มเติม: Rhabdomyo = sketetal muscle
Lysis = rapid breakdown

Ref: http://www.medicinenet.com/rhabdomyolysis/article.htm
http://www.life-enhancement.com/article_template.asp?id=2029

2 ความคิดเห็น:

 1. severe Convulsion---> Muscle twisted and cramp +/- Toxic frome Alc & Panhypo E'lyte ---> Hypermetabolic state and Heat stroke like effect ---> Rhabdomyolysis ++ Acute hepatic necrosis and Failure

  Cannot R/o other condition that come together e.g.
  -Other drug
  -Other Toxin
  -Infection
  -Muscle Trauma
  -

  ตอบลบ
 2. Drkyoshiro14/9/53 18:02

  R/O delerium tremer with alcoholic hepatitis with rhabdomyolysis

  ตอบลบ