วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

797. Targeted temperature management for comatose survivors of cardiac arrrest

Targeted temperature management for comatose survivors of cardiac arrrest
Clinical Therapeutics

N Engl J Med      September 23, 2010

Targeted temperature management หรืออาจเรียกว่า therapeutic hypothermia เป็นการรักษาเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บของระบบประสาทหลังจากการช่วยฟื้นคืนชีพจากการที่หัวใจหยุดเต้น การที่อุณหภูมิร่างกายต่ำลงจะทำให้ลดเมตาโบลิซึมของสมอง รวมทั้งลดการใช้ออกซิเจนและ ATP
แต่อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นต่อเมตาโบลิซึมอาจจะไม่สัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลที่เกิดจากการลดอุณหภูมิ โดยผลที่เกิดจากการลดอุณหภูมิหลายอย่างก็ยังเป็นที่ต้องสังเกตเฝ้าดูต่อไป อุณหภูมิที่ลดลงจะยับยั้งการหลั่ง glutamate และ dopamine แต่กระตุ้นการหลั่ง brain-derived neurotrophic factor ซึ่งก็จะช่วยลดการหลั่ง glutamate ในลำดับต่อมา
และยังพบว่าการลดอุณหภูมิยังกดขบวนการอักเสบซึ่งจะเกิดหลังจากสมองขาดเลือดแล้วและเพื่อที่จะลดทั้งภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณเลือดมายังเนื้อเยื่อในระยะแรก (early hyperemia) และช่วยชลอภาวะการที่มีเลือดมาเลี้ยงน้อย (delayed hypoperfusion)


อ่านเพิ่ม: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1002402

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น