วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

790. Nephrotic syndrome

หญิง 22 ปี บวมตามร่างกายมากมา 3 วัน นน. ขึ้นมากกว่า 5 กก. ตรวจพบบวมทั่วโดยเฉพาะขาพบบวมกดบุ๋ม 3+ ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการเป็นดังนี้ คิดถึงอะไร รักษาอย่างไรDiagnostic criteria for nephrotic syndrome
-Proteinuria มากกว่า 3.5 g/24 hour
-Serum albumin น้อยกว่า 30 g/l (3g/dl)
-Edema
-Hyperlipidaemia and lipiuria

                 แนวทางการรักษา Nephrotic syndrome

และอย่าลืมหาสาเหตุว่าเป็น primary (glomerular disease) หรือ secondary (systemic cause)
Primary causes
-Minimal-change nephropathy
-Focal glomerulosclerosis
-Membranous nephropathy
-Hereditary nephropathies
Secondary causes
-Diabetes mellitus
-Lupus erythematosus
-Amyloidosis and paraproteinemias
-Viral infections (eg, hepatitis B, hepatitis C, human immunodeficiency virus [HIV] )
-Preeclampsia

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18/9/53 22:47

  Nephrotic Syndrome

  หา Secondary Cause ก่อน เช่น DM , Infection (HBV , HCV , HIV) , SLE , Drug (NSAIDs , ACE-I , D-Penicillamine) , Malignancy

  ตอบลบ
 2. Drkyoshiro19/9/53 17:36

  สงสัย nephrotic syndrome
  Mx general :protein supplement , diuretic, ACEI/ARB
  แยกระหว่าง primary vs secondary
  primary:steroid +/- cytotoxic drug
  secondary: Rx as cause

  ตอบลบ