วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

776. Scrub typhus with drug for treatment

หญิง 56 ปี ไข้ 5 วัน ตรวจพบดังนี้ แต่มีประวัติแพ้ยา Tetracycline จะเลือกใช้ยาใดดีครับ

โดยทั่วไปรักษาโรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus) ด้วยยา Tetracycline 500 mg วันละ 2 ครั้ง Doxycycline 100 mg วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน หรือ Chloramphenicol 50-75 mg/ น้ำหนักตัว 1 kg/ วัน ให้ผลการรักษาดีพอกัน หรืออาจจะใช้ยาแบบฉีดถ้าผู้ป่วยคลื่นไส้อาเจียนมาก หรือในรายที่รุนแรง ส่วนใหญ่ไข้จะลงในเวลา 24-36 ชั่วโมงหลังได้รับการรักษา สำหรับในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ หรือในเด็ก ไม่สามารถใช้ยา กลุ่ม Tetracycline หรือ Chloramphenicol อาจให้ยา Azithromycin แทน
 Tetracycline เป็นยาปฎิชีวนะที่ออกฤทธิ์โดยเป็นยับยั้งการสังเคระห์โปรตีนของแบคทีเรีย (protein synthesis inhibitors) และ Doxycycline ก็เป็นยาในกลุ่มนี้ด้วย ดังนั้นถ้าแพ้ยา Tetracycline จึงอาจต้องเลี่ยงมาใช้ Chloramphenicol หรือ Azithromycin แทน

1 ความคิดเห็น: