วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

775. Tachycardia in age group

บางครั้งอาจจะสงสัยว่าหัวใจที่เต้นเร็วของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุจะเป็นอัตราที่เร็วกว่าปกติหรือไม่ ข้อมูลข้างล่างนี้ช่วยบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละกลุ่มอายุและภาวะหัวใจเต้นเร็วของแต่ละกลุ่มอายุควรจะเป็นเท่าไร (แต่โชดีของหมอMed ที่ผู้ป่วยที่อายุเกิน 15 ปี ไม่ต้องจำมากมีค่าเดียวคือ ตั้งแต่ 100 bpm ขึ้นไปถือมีภาวะหัวใจเต้นเร็ว)


อัตราหัวใจเต้นในเด็ก
-Newborn :140 bpm
-6 months : 130 bpm
-1 yr : 115 bpm
-2 yr : 110 bpm
-6 yr : 103 bpm
-8 yr : 100 bpm
-10 yr : 95 bpm

ภาวะหัวใจเด้นเร็วในแต่ละกลุ่มอายุ
–2 days: above159 bpm
3–6 days: above166 bpm

1–3 weeks: above182 bpm
1–2 months: above179 bpm
3–5 months: above186 bpm
6–11 months: above169 bpm
1–2 years: above151 bpm
3–4 years: above137 bpm
5–7 years: above133 bpm
8–11 years: above130 bpm
12–15 years: above119 bpm
Above 15 years – adult: above100 bpm

http://www.etoolsage.com/Calculator/Heart_Rate_Calculator.asp?amount=90&AgeGroup=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น