วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

784. Idiopathic urgency urinary incontinence

Clinical practice
Idiopathic urgency urinary incontinence
N Engl J Med    September 16, 2010

คำว่า overactive bladder จะรวมถึง urgency urinary incontinence ด้วย โดย The International Continence Society ให้ความหมายของ overactive bladder เทียบได้กับ urinary urgency ซึ่งมักประกอบไปด้วยปัสสาวะบ่อย และปัสสาวะตอนกลางคืน โดยอาจจะมีหรือไม่มีภาวะ urgency urinary incontinence ก็ได้ ซึ่งจะต้องไม่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือไม่มีพยาธิสภาพมาก่อน
และ urgency urinary incontinence คือมีการออกของปัสสาวะโดยไม่สามารถควบคุมได้ต้องรีบเข้าห้องน้ำทันที โดยส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่มีภาวะ urgency urinary incontinence มักไม่มีภาวะผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมาก่อน
อัตราการเกิดภาวะดังกล่าวมีความหลากหลายทั้ง urgency urinary incontinence และ overactive bladder ขึ้นอยู่กับการกำหนดความหมายและประชากรที่ศึกษา พบว่า 5 -10% ของผู้หญิงจะมีภาวะนี้(urgency urinary incontinence)อย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน ส่วน overactive bladder จะพบได้บ่อยกว่าคือ 10 to 15%

บทความนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
The Clinical Problem
-Causes
-Effect on the Quality of Life
Strategies and Evidence
-Evaluation
-Treatment
    Lifestyle Changes
    Behavioral Therapies
    Pharmacologic Therapies
    Procedural and Surgical Therapies
Areas of Uncertainty
Guidelines
Conclusions and Recommendations
Source Information

Link: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1003849

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น