วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

795. Anticoagulant in resolve chronic atrial fibrillation

ชาย 65 ปี AF with mild MS and moderate MR รับประทานยา warfarin, propranolol, furosemide รักษามา 2 ปี ขณะนี้ EKG เป็น sinus แล้ว จะสามารถหยุดยา warfarin ได้หรือไม่อย่างไร


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
การที่ Atrial fibrillation (AF) แล้วเปลี่ยนเป็น sinus rhythm ก็ต้องระวังว่าอาจจะกลับเป็นซ้ำได้(recurrence) และถึงแม้ AF จะหายไปแต่การมี mitral stenosis (MS) จะพบว่า 10 –20 % of MS สามารถจะมี systemic embolism ได้ โดย MS ที่ EKG เป็น sinus rhythm มีโอกาสเกิด stroke 6 เท่าของคนปกติ โดยเฉพาะถ้ามี left atrial ขยายใหญ่มากขึ้น คือมากกว่า  55 mm. อายุมาก มี Hx systemic embolism (MS+AF มีโอกาสเกิด 17 เท่า)
แต่ถ้ามี Mitral regurgitation (MR) อย่างเดียวยังไม่มีข้อบ่งชี้ต้องให้ anticoagulant ยกเว้นว่าจะมี AF, Hx systemic embolism หรือมี LA thrombus
ดังนั้นการพิจารณาใช้ยาหรือหยุดยาจะต้องดูปัจจัยดังที่กล่าวมาด้วยครับ

ยังมีรายละเอียดอีก อ่านเพิ่ม : http://www.thaihp.org/index2.php?option=showfile&tbl=home&id=331

1 ความคิดเห็น:

  1. Drkyoshiro22/9/53 00:24

    The risk of thromboembolism event is the same for chronic and paroxysmal AF so decision to anticoaglulate is independent to current rhythm

    ตอบลบ