วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

773. Prevention of mother-to-child transmission of HIV

มีการปรับปรุงแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อ Human immunodeficiency virus(HIV) จากแม่สู่ลูก ที่กำลังจะเริ่มใช้ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับ?

หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนจะใช้เกณฑ์ระดับเม็ดเลือดขาวที่ 350 เซลล์ต่อซีซีแทนที่ 200 เซลล์ต่อซีซี ซึ่งถ้าต่ำกว่า 350 เซลล์ต่อซีซี จะเริ่มยาเลย แต่ถ้ามากกว่า 350 เซลล์ต่อซีซี จะเริ่มยาที่14 สัปดาห์ โดยยาที่ให้คือ AZT + 3TC + LPV/r (ดังในตาราง)
ในกรณีที่ไม่ทราบ CD4 count แต่อายุครรภ์ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไปก็เริ่มยาได้เลย

ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเริ่มตั้งครรภ์
1.ไม่ต้องหยุดยา ให้พิจารณาผลการรักษาโดยเร็ว จาก VL
2.ถ้า VL ไม่เกิน 1000 ให้พิจารณาสูตรยาที่กำลังกินอยู่
    -ควรใช้สูตรที่มี AZT
    -ถ้าเป็นสูตรที่มี EFV และตั้งครรภ์อยู่ในช่วง 3 เดือนแรก ให้เปลี่ยนเป็นสูตร
 AZT + 3TC + LPV/r
3.ถ้า VL มากกว่า/เท่ากับ 1,000 ให้ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เป็นเพียงสรุปให้ดูง่ายแต่ยังมีรายละเอียดอีกมาก รวมทั้งช่วงขณะคลอดและหลังคลอดของมารดาและของบุตร เชิญอ่านตาม Link เพิ่มนะครับ... 

Link: http://www.spo.moph.go.th/web/jml_dprom/images/stories/pple/12-13_07-53/5_pmtct_update_guideline_53.ppt
http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/A20104529.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น