วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

777. Atrial fibrillation and complete right bundle branch block

EKG ของผู้ป่วยหญิง 71 ปี มี underlying heart คือ Mild MR, Moderate TR (EF: 58%), Rhythm คือ


Atrial fibrillation (AF)
ใน AF คลื่นที่เกิดจากการทำงานของหัวใจห้องบน (atrial activity) อาจจะจำแนกยาก โดยอาจจะเป็นลักษณะคลื่นหยาบหรือละเอียดและบางครั้งก็ไม่เห็นคลื่นนี้เลยก็ได้ ถ้าเห็นคลื่นที่เกิดจากการทำงานของหัวใจห้องบนจะมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยที่เก่าๆ แตกต่างจาก atrial flutter มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยที่ยังใหม่อยู่ ส่วนหัวใจห้องล่างจะมีลักษณะการทำงานแบบ irregularly irregular
และพบลักษณะของ Complete right bundle branch block ด้วยเหตุผลดังข้างล่างครับเพิ่มเติม
-Regular Rhythm : RR Interval คงที่ (กราฟแถวบน)
-Regularly Irregular Rhythm : RR Interval ไม่สม่ำเสมอ แต่มีรูปแบบซ้ำ ๆ กัน (กราฟแถวกลาง) พบได้ใน third degree heart block ซึ่งคลื่น P และ QRS ซ้อนทับกัน ทำให้เห็นเป็นเช่นนั้น
-Irregularly Irregular Rhythm : RR Interval ไม่คงที่ (กราฟแถวล่าง) พบใน Atrial fibrillation (เป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอและความไม่สม่ำเสมอนั้นไม่มีแบบแผนหรือรูปแบบที่ซ้ำเดิม หรือคือความไม่สม่ำเสมอที่เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ)


1 ความคิดเห็น: