วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

800. Hypertension in pregnancy

พบผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง ได้ค่อนข้างบ่อย จะมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไรอ่านรายละเอียดต่อ: http://www.sk-hospital.com/~ob/cpg/sk_hospital/HT_in_preg.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น