วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

761. Osteoporosis diagnosis

สืบเนื่องจาก Post ที่ 743 หญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis) ได้บ่อย จะมีแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาอย่างไร


ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก การวินิจฉัยกระดูกพรุนใช้วิธีวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยวิธีเอ็กซเรย์กระดูกด้วยวิธี Dual-energy X-ray absorbtiometry (DEXA) ซึ่งจะอ่านความหนาแน่นของมวลกระดูกออกมาเป็นที - สะกอร์ ( T-score) ดังนี้
โดยให้ตรวจที่กระดูกสันหลังส่วนเอวและกระดูกสะโพก และต้องใช้ค่าเฉลี่ยมวลกระดูกสูงสุดในผู้หญิงวัยสาว ที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (ส่วนในผู้ชายก็จะคล้ายๆ กัน แต่เป็นของชายในวัยหนุ่มที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแทน )

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคกระดูกพรุน 2553: http://thaiosteoporosis.org/pages/guideline/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น