วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

780. Atrial septal defect and pulmonary hypertension

หญิง 38 ปี อาการปกติ ตรวจพบ SEM grade 2 at left upper sternal border, O2 sat 99-100%, CXR และ EKG เป็นดังนี้ Dx?, Mx?
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

-CXR พบมี borderline heart size และมี pulmonary artery ขนาดใหญ่ขึ้นทั้งสองข้าง
-EKG: axis 92 degree (mild right axis deviation), negative T wave in aVF และ V4
-เมื่อดู Echo พบมี ASD ขนาดกว้าง ~ 1.44-1.52 cm. ร่วมกับ flow สีส้มแดงวิ่งจาก LA ไป RA และยังพุ่งข้าม tricuspid valve เข้าไปที่ RV ด้วย พบว่ามีการ dilatation ของหัวใจด้านขวาร่วมกับมี collapse ของ LV ช่วยบ่งบอกว่ามีความดันหัวใจด้านขวามากขึ้นเนื่องมาจากการมีความดันในปอดสูงขึ้น(pulmonary hypertension) ยังไม่มี Eisenmenger's Complex ว่าเพราะไม่มี flow สีน้ำเงินวิ่งย้อนกลับจาก RA มา LA


เพิ่มเติม
-เลือดที่ใหลผ่าน ADS จะไม่ทำให้เกิดเสียงเนื่องจากความแตกต่างของความดันในหัวใจห้องบนทั้งสองฝั่งไม่มากพอ แต่ถ้ามีขนาดกลางถึงใหญ่ ทำให้ปริมาณเลือดในหัวใจห้องขวาล่างมากขึ้น มีการใหลของเลือดผ่านไปที่ปอดเพิ่มขึ้น เกิด crescendo-decrescendo systolic ejection murmur ฟังได้ที่ช่องระหว่างกระดูกซี่โครงที่ 2 ของผนังอกซ้ายส่วนบนทางด้านใน
-ถ้าขนาดใหญ่ จะทำให้ได้ยิน rumbling middiastolic murmur ผนังอกซ้ายส่วนล่างทางด้านในเพราะมีเลือดใหลผ่านลิ้นไตรคัสปิดมากขึ้น
-เสียงที่เกิดจาก ASD จะคล้ายกับการที่มี mild valvular หรือ infundibular pulmonic stenosis และ idiopathic dilatation ของเส้นเลือดแดงพัลโมนารี่ คือทั้งหมดจะเป็น systolic ejection murmur แต่จะสามารถแยกจาก ASD ได้โดยพบมีการเคลื่อนของ S2 ขณะหายใจ การมี pulmonary ejection click หรือการที่ไม่มี murmur ของลิ้นไตรคัสปิด

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/162914-overview
http://cardiophile.org/2009/09/echocardiographic-profile-in-pulmonary-hypertension.html

1 ความคิดเห็น: