วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

763. Syncope evaluation

ในเวชปฏิบัติพบผู้ป่วยที่มาด้วยหน้ามืด วูบ ไม่รู้สึกตัวชั่วคราว (syncope) ได้บ่อยๆ จะมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น