วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

760. Calcium kidney stones

Calcium kidney stones
Clinical practice
N Engl J Med       September 2, 2010

ในสหรัฐอเมริกา อัตราการเกิดนิ่วที่ไตเพิ่มขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยที่อายุ 70 ปีจะพบว่า 11.0% ในผู้ชายและ 5.6% ในผู้หญิงจะมีอาการของนิ่วที่ไต ในคนผิวขาวมีโอกาสเกิดมากกว่าคนผิวดำสามเท่า ประมาณ 80% ของนิ่วจะมีส่วนประกอบของแคลเซียมออกซาเลต และแคลเซียมฟอสเฟส การวินิจฉัยนิ่วที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมมักจะทำภายหลังจากการหลุดออกหรือการเอาออกมา อัตราเสี่ยงต่อการเกิดซ้ำประมาณ 40% ที่ 5 ปี และ 75% ที่ 20 ปี การมีนิ่วนี้พบว่าสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคไตเรื้อรังและความดันโลหิตสูง
ถึงแม้โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์และโรคอื่นๆ หลายอย่างอาจสัมพันธ์กับนิ่วแคลเซียมแต่การเกิดส่วนใหญ่มักไม่ทราบสาเหตุ และโดยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีนิ่วโดยไม่ทราบสาเหตุนี้มักพบว่ามีความผิดปกติของระบบเมตาโบลิซึมอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งจะสามารถรู้ได้ด้วยการนำปัสสาวะ 24 ชม.มาตรวจวิเคราะห์ ดังนั้นการป้องกันการเกิดนิ่วจึงจำเป็นจะต้องประเมินโรคหรือบางปัจจัยที่อาจจะเป็นสาเหตุ


อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1001011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น