วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

771. Atrioventricular node reentrant tachycardia (AVNRT)

หญิง 61 ปี เหนื่อยใจสั่น 1 ชม. BP 90/60 mmHg. ผิวเย็นชื้นเล็กน้อย หน้าซีด, ฟังหัวใจไม่มีเสียงฟู่ EKG มี rhythm เป็น......
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

เป็น Supraventricular tachycardia(SVT)
เรื่อง SVT ถือเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากโดยเฉพาะการแยกชนิด
ในที่นี้แยกก่อนว่าเป็นในกลุ่ม SVT ตามเกณฑ์การวินิจฉัยในตาราง
ซึ่งเหมือนจะไม่เห็น P wave (โดยเฉพาะ retrograde P wave ใน lead 2 เพราะเป็นตัวที่จะช่วยวินิจฉัยชนิดหรือกลไกการเกิด SVT) จึงคิดถึง Atrioventricular node reentrant tachycardia (AVNRT)


SVT เป็นคำรวมๆ ที่อาจมีจุดกำเนิดมาจาก atrial หรือ AV junctional สามารถแยกได้เป็นหลายชนิด ซึ่งอาจจะแบ่งย่อยได้ตามในตารางด้านล่าง
ส่วน Paroxysmal SVT จะช่วยบอกว่า เป็น SVT ที่เริ่มและสิ้นสุดทันทีทันใด ไม่ใช่การที่ค่อยๆ เร่งจังหวะขึ้นหรือลดจังหวะลง

เกณฑ์การวินิจฉัย AVNRT (Typical หรือ slow fast AVNRT)
1. Regular rate
2. Rate 139-210 /min
3. P wave ถ้าซ่อนใน QRS จะมองไม่เห็น ที่เกิดก่อนหรือหลัง QRS พบน้อยมาก ถ้าเห็นจะหัวกลับใน lead 2 [retrograde P wave ]
4. ถ้าเห็น P wave P'R interval จะยาวกว่า RP'
5. PR interval จะน้อยกว่า 0.12 s.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น