วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

794. Pyrazinamide-ethambutol induce gout/suspect

ชาย 44ปี TB pleura รับประทานยา IRZE ได้ 1 เดือน มีข้อเข่าขวาอักเสบ Arthrocentesis พบ urate crystal ผล uric acid ในเลือด 17 mg/dl ยาที่รับประทานจะเป็นสาเหตุได้หรือไม่อย่างไร จะให้การดูแลรักษาต่ออย่างไร (ไม่เคยเป็น gout มาก่อน)

                   ยาที่เพิ่มระดับยูเรตในร่างกายและกลไกการออกฤทธิ์
URAT1 = urate transporter-1

กรดยูริคที่สูงขึ้นและเกาต์ในผู้ป่วยอาจเกิดจาก Pyrazinamide และ/หรือ ethambutol เกิดจากการลดการขับถ่ายกรดยูริคออกทางไตโดยมีกลไกตามตารางด้านบน
หลักการโดยทั่วไปในการแก้ไขภาวะที่เป็นเกาต์หรือกรดยูริคสูงจากยาคือ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นได้ก็ควรจะเปลี่ยน แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ สามารถให้การรักษาด้วยยารักษาเกาต์

Ref: http://203.157.45.67/napha9/oiinfect/mdrtb.htm
http://www.pha.nu.ac.th/apirukw/copy/uploads/4AAAC_Gout_OA_RA_PT3_Sarawut_1July2552.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. Drkyoshiro21/9/53 23:39

  ยาสามารถเป็นสาเหตุได้ ตัวที่จะเกิดได้มากหน่อยก็เป็น pyrazinamide เนื่องจาก metobolize ของยาจะไป inhibit renal tubular scretion ของ uric
  ส่วนตัว ethambutol ก็มีรายงานเหมือนกันว่าลด clearance ของ uric ส่วนใหญ่จะปวดข้อมากกว่า ถึง arะhritisคงไม่บ่อย
  Rx ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจจะลอง NSaid ถ้าไม่ดีคงต้อง off ยาไปมัั้ง

  ตอบลบ
 2. --PZA ทำให้เกิด asymptomatic hyperuricemia และ Nongouty Polyartralgias เพราะไป Active metabolite ไป competes uric acid ตอนขับออกทางไต resulting in asymptomatic hyperuricemia and exacerbations of gout in susceptible individuals

  --หาสาเหตุอื่น ๆ ของ gout เช่น Renal dysfunction เดิม,ใช้ Diuretics เดิม,ประวัติครอบครัวเป็น gout,ดื่มสุรา, โรคหรือยาอื่น ๆ ที่คนไข้เป็นหรือทานร่วมด้วยกับยา TB, กิน aspirin low dose ฯลฯ

  --Mx
  1. W/u
  2. Rx as caused ถ้า W/u พบ ++ NSAIDs+ยา gout เพื่อรักษา Acute attack
  3. check ADR S/s ว่าทำให้คนไข้จะไม่กินยา TB หรือเปล่า
  4. ข้อ 1-3 ไม่ได้ผล ให้ลดยา PZA เป็น 20 mg/kg น้อยสุดตามเกณฑ์
  5. ข้อ 4 ไม่ได้ผล อาจ +/- พิจารณา off PZA ( bacteriostatic agent)

  ตอบลบ