วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,837 Outpatient approach to palpitations

Wexler R K, Pleister A , Raman S 
July 1 2011 Vol. 84 No. 1

Palpitations เป็นปัญหาที่พบบ่อยเห็นในเวชศาสตร์ครอบครัว ส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากหัวใจ แม้ว่าจะมีความผิดปกติทางจิตเวชอยู่เดิม เช่นความวิตกกังวล ซึ่งพบได้บ่อย และถึงแม้จะมีโรคร่วมทางจิตเวชแต่ไม่ควรสันนิษฐานว่าภาวะใจสั่นไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคของหัวใจ
การแยกสาเหตุที่มาจากหัวใจกับที่ไม่ได้เกิดจากหัวใจเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความเสี่ยงจากการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันในผู้ที่มีสาเหตุมาจากหัวใจที่มีอยู่เดิม
ประวัติ การตรวจร่างกายและการตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะแยกแยะสาเหตุจากหัวใจออกจากสาเหตุอื่นๆ การตรวจด้วย EKG มาตรฐาน 12 lead มีความจำเป็นเพื่อการวินิจฉัยในเบื้องต้น การตรวจ imaging ของหัวใจเป็นสิ่งที่แนะนำถ้าประวัติตรวจร่างกายหรือคลื่นหัวใจสนับสนุนการมีโรคของโครงสร้างหัวใจ และจากการติดตามจาก monitor ที่มีหลักฐานสนับสนุนว่ามีการเต้นหัวใจผิดจังหวะเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
Ventricular และ atrial premature contractions เป็นสภาวะทางหัวใจที่พบบ่อยซึ่งเป็นสาเหตุของใจสั่น ซึ่งการพยากรณ์โรคกำหนดโดยการมีโรคของโครงสร้างหัวใจเดิม
Atrial fibrillation เป็นการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ ที่พบมากที่สุดที่เกิดในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยที่มี supraventricular tachycardia, long QT syndrome, ventricular tachycardia หรือใจสั่นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นลมหมดสติควรจะส่งต่อให้แพทย์โรคหัวใจ

Ref: http://www.aafp.org/afp/2011/0701/p63.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น