วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

1,855 Combination nasal steroid–antihistamine is more effective than either agent alone

Journal watch
การให้เตียรอยด์ทางจมูก มีประสิทธิภาพมากที่สุดทางด้านเภสัชวิทยาในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล (seasonal allergic rhinitis, SAR) แต่ต้องใช้เวลาหลายวันจึงเกิดผล และผู้ป่วยบางคนไม่ให้เกิดการบรรเทาอาการอย่าเต็มที่ การให้ยาต้านฮีสตามีน (antihistamines) โดยการรับประทานหรือ montelukast (Singulair) ไม่ได้เพิ่มประโยชน์มากนัก
ใน 3 การศึกษาที่แยกจากกัน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มผู้ป่วยวัยรุ่นและผู้ใหญ่  3,398 คน ที่มีโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาลระดับปานกลางถึงรุนแรง (โดยไม่คำนึงถึงการรักษาที่เคยได้ก่อน) ซึ่งแบ่งเป็น การใช้ azelastine (antihistamine intranasal) วันละสองครั้ง, fluticasone propionate, การใช้ยาทั้งสองร่วมกัน หรือใช้ยา placebo เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงฤดู​​การแพ้; การรักษาทั้งหมดถูกให้ในรูปแบบสเปรย์วันละสองครั้ง
การศึกษาได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท azelastine และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งมีการใช้ร่วมกัน ระยะเวลาเริ่มออกฤทธฺ์ของการรักษาร่วมกันคือ 30 นาที ในทุกๆ วันของการศึกษา พบว่าผู้ที่ได้รับยาร่วมกันมีคะแนนของอาการทางจมูกทั้งหมดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเช้าและเย็นมากขึ้นกว่าคนไข้ที่ได้รับเฉพาะยา azelastine หรือ fluticasone ซึ่งการรักษาทั้งหมดมีนัยสำคัญดีกว่ายา placebo
ในหัวข้อความคิดเห็นได้กล่าวไว้ว่า สำหรับผู้ที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาลในระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่สามารถให้การควบคุมได้ด้วยยาเตียรอยด์ทางจมูกเพียงอย่างเดียว การรักษาทางเลือกควรจะเป็นการให้ยาร่วมกันของยาเตียรอยด์ทางจมูกและยาต้านฮีสตามีนทางจมูก สำหรับผู้ป่วยที่ที่มีอาการรุนแรง การให้ยาร่วมกันควรที่จะเริ่มเป็นการรักษาแรก แต่ azelastine จะมีรสชาดขม และการใช้สเปรย์สองชนิดที่ต่างกันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากซับซ้อน (การรวมยาสองอย่างไว้ในผลิตภัณฑ์ด้วยกันยังไม่มี) ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าถ้าการใช้ยาร่วมกันเหนือกว่าการใช้เตียรอยด์ทางจมูกอย่างเดียวเมื่อใช้นานกว่า 2 สัปดาห์ แต่เป็นความคุ้มค่าที่จะทดลองในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้แบบเรื้อรัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น